Купете готов проект


 
назад
 
 
Проект 1

Цена: 2600 лв
РЗП: 149

Готови проекти с фиксирана цена за четирите основни специалности: архитектура, конструкции, ел. инсталации и ВиК инсталции.

цена на вариант за монолитно изпълнение:цена: 2 600 лв.
цена на вариант за дървена конструкция:цена: 3900 лв
цена на вариант I ет. монолитно, II ет. дървена к-ция:цена: 3250 лв.