Целта на настоящия сайт е да подпомогне в ориентацията потенциалните клиенти и партньори, имащи намерение да ангажират архитектурно студио от гр. Варна в случай, че проявяват интерес за работа с д-р арх. Надя Стаматова, арх. Орлин Перфанов и техния екип. Сайтът също предлага информация и за стажанти – млади архитекти или студенти по архитектура, вътрешна архитектура и дизайн за градската среда.

„Аркитекчъръл Спейс“ ЕООД е архитектурно бюро, регистрирано в Камарата на архитектите в България. Проектирането на идейната фаза се извършва в продукт Revit Architecture, а в техническата и работната фази по желание на клиента може да бъде и в AutoCAD. Проектната докуменация може да бъде издадена и в BIM формат.  Могат да бъдат договорирани и получаване на разрешение за строеж, авторски контролна обекта, подготовка на тръжни материали за избор на строител.

Екипът на архитектурното студио работи и в научно-изследователския сектор по проекти за нови иформационни технологии в областта на строителната индустрия и проектирането (проекти CONNECT AND CONSTRUCT; DATA BUILD), енергийна ефективност за сгради и съоръжения (проект EINSTEIN), виртуални музеи и насложена реалност (проекти V-MUST; IMMERSE) и публикации в същите области. Освен архитектурни награди, Н.Стаматова е носител и на наградата за архитектурна журналистика „Архитект на годината” за 2009 г. и заедно със Скот Скипуърт – грант за 2004 г. на The Japan Foundation за книгата им „Архитектурни шпиони: Япония“.