Архитектурно портфолио


 
« назад
 
 
1993 Преустройство на жилищна сграда в азиатски ресторант, гр. Варна (Н. Стаматова, Т. Цеков, Л. Цекова)